Skip to main content
Wlewy z ketaminy - poznaj naszą nową ofertę:
Leczenie depresji lekoopornej
za pomocą ketaminy podawanej dożylnie

Bóle głowy

Ból głowy jest bardzo powszechną dolegliwością, której większość ludzi doświadcza wiele razy w ciągu swojego życia. Może być spowodowany wieloma przyczynami i nie zawsze jest to objaw poważnej choroby. Odróżnia się ból głowy pierwotny (samoistny) i ból głowy wtórny, czyli wywołany różnymi chorobami.
Najczęstszym samoistnym bólem głowy jest migrena, w przypadku samoistnych bólów głowy nie stwierdza się zmian strukturalnych w obrębie mózgu. Mózg nie ma czuciowych receptorów bólowych, więc za przyczynę występowania bólu głowy uważa się zmiany w naczyniach lub nerwach albo nieprawidłowe wydzielanie neuroprzekaźników.
W przypadku wtórnych bólów głowy, mechanizm ich powstawania ma związek z przemieszczaniem się, uciskiem lub pociąganiem struktur wewnątrzczaszkowych, takich jak duże naczynia żylne, tętnice, opony. Ból tego rodzaju może także wynikać ze zmian patologicznych w zatokach żylnych mózgu, uszkodzeniach okostnej czy kości.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń

z grupy bóli głowy

  • Pierwotny ból głowy, występujący w większości przypadków epizodyczne. Trwające od 4 do 72 godzin napady charakteryzują się umiarkowanym lub silnym bólem głowy. Towarzyszą mu zwykle nudności, wymioty, światłowstręt i fonofobia. Czasami są poprzedzone krótkotrwałą aurą jednostronnych, w pełni…
  •