Skip to main content
Wlewy z ketaminy - poznaj naszą nową ofertę:
Leczenie depresji lekoopornej
za pomocą ketaminy podawanej dożylnie

Zaburzenia związane ze stresem

Zaburzenia szczególnie związane ze stresem są bezpośrednio związane z narażeniem na stresujące lub traumatyczne wydarzenie, lub serię takich wydarzeń lub niekorzystnych doświadczeń. Dla każdego z zaburzeń w tej grupie możliwy do zidentyfikowania stresor jest koniecznym, choć niewystarczającym, czynnikiem przyczynowym. Chociaż nie u wszystkich osób narażonych na zidentyfikowany stresor rozwinie się zaburzenie, zaburzenia w tej grupie nie wystąpiłyby bez doświadczenia stresora. Stresujące wydarzenia dla niektórych zaburzeń w tej grupie mieszczą się w normalnym zakresie doświadczeń życiowych (np. rozwód, problemy społeczno-ekonomiczne, żałoba). Inne zaburzenia wymagają doświadczenia stresora o wyjątkowo zagrażającej lub przerażającej naturze (tj. zdarzenia potencjalnie traumatyczne). We wszystkich zaburzeniach z tej grupy, to charakter, wzór i czas trwania objawów, które pojawiają się w odpowiedzi na stresujące wydarzenia - wraz z towarzyszącym upośledzeniem funkcjonowania - odróżnia te zaburzenia.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń

związanych ze stresem

  • Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) może rozwinąć się po zetknięciu się z wyjątkowo zagrażającym lub przerażającym wydarzeniem lub serią wydarzeń. Charakteryzuje się on wszystkimi poniższymi objawami:

    1) ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia lub wydarzeń w teraźniejszości w…
  • Złożone zaburzenie stresowe pourazowe (Complex PTSD) jest zaburzeniem, które może rozwinąć się po zetknięciu się z wydarzeniem lub serią wydarzeń o wyjątkowo zagrażającym lub przerażającym charakterze, najczęściej długotrwałych lub powtarzających się, od których ucieczka jest trudna lub niemożliwa…
  • Zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą jest zaburzeniem, w którym po śmierci partnera, rodzica, dziecka lub innej bliskiej osoby występuje uporczywa i dominująca reakcja żałoby charakteryzująca się tęsknotą za zmarłym lub uporczywą koncentracją na zmarłym, której towarzyszy intensywny ból…
  • Zaburzenie przystosowania jest nieprzystosowawczą reakcją na rozpoznawalny stresor psychospołeczny lub wiele stresorów (np. rozwód, choroba lub niepełnosprawność, problemy społeczno-ekonomiczne, konflikty w domu lub w pracy), która zwykle pojawia się w ciągu miesiąca od wystąpienia stresora.…