Skip to main content
Wlewy z ketaminy - poznaj naszą nową ofertę:
Leczenie depresji lekoopornej
za pomocą ketaminy podawanej dożylnie

LECZENIE PSYCHOLOGICZNE

"...cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie."

Francine Shapiro

Leczenie psychologiczne | PHOENIX Centrum Psychomedyczne

Zdrowie psychiczne powinno być priorytetem niezależnie od wieku i doświadczeń każdej osoby. Co roku coraz więcej osób potrzebuje pomocy. Praca z psychologiem ma udowodnioną naukowo skuteczność w pomocy regulacji emocji, budowaniu lepszych relacji i zachowań oraz rozwoju. Pacjent może szczerze i otwarcie mówić o swoich emocjach oraz przeżyciach bez strachu przed osądzeniem. W praktyce klinicznej nacisk powinien być położony na kompleksową współpracę specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, w celu ułożenia planu powrotu przez pacjenta do zdrowia psychicznego jak i fizycznego.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Sesje terapii indywidualnej zapewniają bezpieczną, poufną i nieosądzającą przestrzeń do przepracowania stresujących i trudnych emocji, myśli, wspomnień. Psycholog wspólnie z pacjentem opracowują optymalny plan przezwyciężenia trudności poprzez rozmowę, diagnozę, ćwiczenia praktycznych umiejętności psychospołecznych oraz psychoedukacje z elementami terapii behawioralno-poznawczej.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne jest profesjonalną pomocą osobom zdrowym, które potrzebują doskonalić umiejętności konieczne do realizacji swoich potrzeb, zmian, rozwiązywania kryzysów i wyzwań rozwojowych. Psycholog szuka mocnych stron osoby doświadczającej trudności w pokonywaniu osobistych wyzwań i pomaga odzyskać równowagę emocjonalną. Psycholog asystuje w procesie rozwiązywania reakcji kryzysowych, podejmowania ważnych decyzji, identyfikacji czynników problemowych i umiejętności potrzebnych do ich rozwiązania.

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

Psychotraumatologia to specjalność, która zajmuje się profesjonalną pomocą ludziom, którzy doświadczyli traumy i przeżywają stres z nią związany. Trauma psychologiczna i zaburzenia potraumatyczne mogą powstać, gdy osoba lub ktoś jej bliski doświadczy zdarzeń, które mogących zagrażać zdrowiu i życiu. Często są to zdarzenia nagłe i losowe ale mogą to być też sytuacje przewlekłe.

 • śmierć osoby najbliższej

 • wypadek
 • katastrofa naturalna
 • napad
 • gwałt
 • akt terrorystyczny
 • wielokrotna przemoc w dzieciństwie
 • przemoc seksualna
 • molestowanie
 • pozbawienia wolności
 • ciężka choroba
 • doświadczenie wojny

Na traumę są szczególnie narażeni pracownicy zawodów pomocowych, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni czy lekarze. Ludzie doświadczający traumy mogą rozwinąć różne zaburzenia psychiczne, najczęściej PTSD, cPTSD, zaburzenia dysocjacyjne, dysocjacyjne zaburzenia tożsamości lub przedłużającą się żałobę. Jeśli już wcześniej doświadczali oni zaburzeń nastroju, snu, lękowych czy o charakterze obsesyjno-kompulsywnym będą również narażeni na ich cięższy przebieg

WSKAZANIA DO WIZYTY
U PSYCHOLOGA

 • niska kontrola nad intensywnymi emocjami
 • problemy w relacjach

 • niska samoocena

 • wypalenie zawodowe

 • ostry lub przewlekły stres
 • trudności w podejmowaniu decyzji

 • przedłużający się smutek, drażliwość, frustracja
 • anhedonia
 • czyli brak odczuwania przyjemności z aktywności, które wcześniej były satysfakcjonujące.

 • doświadczenie sytuacji krysyowych

 • np. choroby, rozwód, śmierć osoby bliskiej, utrata pracy, wypadki, doświadczanie przemocy